מכינת מיצר 

מכינת מיצר יצאו לסדרת שטח ולקחו מאתנו 12 תרמילים